Archiv pro měsíc: Leden 2018

CYKLUS SEMINÁŘŮ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Semináře pro rodiče

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata (např. školní zralost s paní psycholožkou s PPP, vstup dítěte do ZŠ, ekologie, logopedie, setkání s pediatrem…)

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

  • První setkání se uskuteční v pátek 19.1.2018 v 15.30 hod. s paní psycholožkou Mgr. Annou Marií Jíčinskou z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, z pracoviště Lomená.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

VEŘEJNÁ SBÍRKA FONDU SIDUS V MŠ

Děkujeme rodičům a pedagogům, kteří se zúčastnili Veřejné sbírky Fondu Sidus, z.ú.

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Sidus 1

Sidus 2

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 – průběžně aktualizujeme

Kalendář akcí na 2. pololetí šk. roku 2018/2019

Seznam akcí se může měnit v závislosti na třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd a proto doporučujeme sledovat pečlivě i nástěnky u tříd!!!

LEDEN

7.1.

celá MŠ

Divadlo Radost – pohádka o Perníkové chaloupce

9.1. Přihlášené děti

Lyžování s Lemurem 1

16.1. Přihlášené děti

Lyžování s Lemurem 2

21.1.

9.30 Krtečci

Knihovna J. Mahena v Tuřanech

21.1.

10.30 Motýlci Knihovna J. Mahena v Tuřanech
23.1. Přihlášené děti

Lyžování s Lemurem 3

25.1.

9.30 Koťátka Knihovna J. Mahena v Tuřanech

25.1.

10.30 Medvídci

Knihovna J. Mahena v Tuřanech

28.1.

10.30 Sluníčka Knihovna J. Mahena v Tuřanech
30.1. Přihlášené děti Lyžování s Lemurem 4

 

ÚNOR

1.2.

  POLOLETNÍ PRÁZDNINY
6.2. Přihlášené děti Lyžování s Lemurem 5

7.2.

9.00 Motýlci, Sluníčka a Krtečci – Divadlo Animae – hudební pohádka

7.2.

10.00 Koťátka a Medvídci – Divadlo Animae – Hudební pohádka

11.-15.2.

  JARNÍ PRÁZDNINY
20.2. Přihlášené děti Lyžování s Lemurem 6

 

BŘEZEN

1.3.

9.30 Koťátka a Medvídci

Karneval v MŠ (agentura Pohoda)

1.3.

10.30 Motýlci, Krtečci a Sluníčka Karneval v MŠ (agentura Pohoda)

18.3.

Od 8.00

Jarní fotografování dětí (stávající budova)

19.3.

Od 8.00

Jarní fotografování dětí (přístavba)

 

DUBEN

 

dle domluvy

Hovorové hodiny

4.4.

od 15.30 Jarní, velikonoční dílny (stávající budova)
8.4. 9.30  Koťátka

Návštěva knihovny v Tuřanech

8.4. 10.30 Krtečci

Návštěva knihovny v Tuřanech

10.4. 8.00-16.00 Výdej přihlášek k zápisu do MŠ

11.4.

od 15.30

Jarní, velikonoční dílny (přístavba)

12.4. 10.30 Medvídci Návštěva knihovny v Tuřanech

12.4.

15.00-18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

15.4.

9.30 Sluníčka Návštěva knihovny v Tuřanech

15.4.

10.30 Motýlci Návštěva knihovny v Tuřanech
18.4.  

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

24.4. 16.00

Schůzka s rodiči –  ŠKOLA V PŘÍRODĚ

25.4.

Od 15:30

JARNÍ AKCE S RODIČI NA ZAHRADĚ MŠ

upřesníme

 

Mobilní planetárium

 

KVĚTEN

2.-3.5.

 

Zápis do mateřské školy

2.5. od 16.00 Besídka pro maminky – přístavba

9.5.

od 16.00

Besídka pro maminky – stávající budova

17.5.

9.30 přístavba

Divadlo Tetiny

17.5.

10.30 stávající budova

Divadlo Tetiny

upřesníme   Sportovní olympiáda Slatina
23.5. 8.30-16.00 Celodenní výlet MŠ  – ZOO Lešná

31.5.

dopoledne

Den dětí v MŠ

 

ČERVEN

3.6.-8.6.

 

Škola v přírodě  Penzion Zubr – Ujčov

10.6.

8.30

Výukový program na jezírku – Mravencovo destero – předškoláci

13.6.

15.30

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

dopoledne skákací hrad, odpoledne akce s rodiči, večer spaní v MŠ

upřesníme   návštěva pekárny Ireks Enzyma – předškoláci
upřesníme dle třídních programů polodenní výlety do okolí MŠ

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třidy.

 

 

Rubriky: Akce | Napsat komentář