Archiv pro měsíc: Leden 2018

SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata (např. školní zralost s paní psycholožkou s PPP, vstup dítěte do ZŠ, ekologie, logopedie, setkání s pediatrem…)

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

  • První setkání se uskuteční v pátek 19.1.2018 v 15.30 hod. s paní psycholožkou Mgr. Annou Marií Jíčinskou z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, z pracoviště Lomená.

  • Druhé setkání se uskuteční ve čtvrtek 22.2.2018 s MUDr. Bohumilou Rothovou na téma Psychosomatika v rodině
Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení jsou vystavená a obdržíte je u paní učitelek ve Vaší třídě. 

Pokud již naši MŠ nenavštěvujete, kontaktujte paní ředitelku a domluvte si termín pro předání.

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Seminář pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

máte-li předškoláka, můžete využít nabídky Lužánek – střediska volného času, které pro rodiče předškoláků připravilo cyklus přenášek – semináře DEN PRO RODIČE.

Den pro rodiče_plakát

Rubriky: Informace | Napsat komentář

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

V rámci projektu " Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Vás zveme na vzdělávací semináře s názvem ÚSKALÍ VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

IMG_20180102_0002

Rubriky: Informace | Napsat komentář

VEŘEJNÁ SBÍRKA FONDU SIDUS V MŠ

Děkujeme rodičům a pedagogům, kteří se zúčastnili Veřejné sbírky Fondu Sidus, z.ú.

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Sidus 1

Sidus 2

Rubriky: Informace | Napsat komentář