Archiv pro měsíc: Srpen 2016

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy.
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši         1000,- Kč za školní rok. Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 500,- Kč v září a 500,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ. 

Rubriky: Akce | Napsat komentář

Nahlášení obědů

Žádáme rodiče, aby v týdnu od 24. 8. do 31.8. navštívili mateřskou školu a nahlásili, kdy Vaše dítě nastoupí k docházce do MŠ.

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, oznamte vedoucí školní jídelny – paní Kellerové, datum nástupu jiným způsobem:

e-mailem – kuchyne@mschrlice.cz

telefonicky nebo sms zprávou – 739 382 955

Všechny děti budou automaticky přihlášené k 1.9. 2016. Nenastoupí-li Vaše dítě, je třeba ho omluvit, v opačném případě budete druhý den platit za oběd, který již nebude dotovaný 62,- Kč.

Vedoucí školní jídelny bude přítomna každý den od 8.00 -12.00 hodin.

Novým rodičům předá číslo účtu MŠ, přidělí variabilní symbol a sdělí jim, do které třídy bylo jejich dítě zařazené. Ostatním variabilní symbol zůstává.

Úplatu za předškolní vzdělávání 375,- Kč a stravné 660,- Kč, uhraďte až           v prvním zářijovém týdnu, nejpozději do 15.9. 2016.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail mssromova@seznam.cz nebo volejte   v době od 8 -16.00 hod. na telefon 739 382 958.

Rádi Vám odpovíme.

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Rubriky: Novinky | Napsat komentář