Archiv pro měsíc: Duben 2016

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY – ČERVENEC A SRPEN 2016

Vážení rodiče,

Provoz mateřské školy v letních měsících bude přerušen od 1. 7 – 12. 8. 2016

Od 1. 7. – 15. 7. 2016 bude mít provoz ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, kam máte možnost podat si přihlášku k předškolnímu vzdělávání v době letního provozu.

  • Ředitelka školy stanovila měsíční úplatu za letní provoz ve výši 200,- Kč. Cena za oběd zůstává 31,- Kč
  • Platby za prázdninový provoz – úplata za předškolní vzdělávání a stravné, musí být uhrazeny před nástupem dítěte k prázdninovému provozu, nejpozději do 15. 6. 2016
  • Informujte se o výši přeplatku u vedoucí školního stravování paní Kellerové
  • Dětem, kterým rodiče přeruší docházku do mateřské školy v letních měsících (červenec a srpen) a oznámí tuto skutečnost nejpozději do 6. 5. (vypsáním tabulek u tříd), ředitelka školy stanoví úplatu za předškolní vzdělávání v letních měsících (červenec a srpen) ve výši 0,- Kč.
  • Ostatní jsou povinni uhradit úplatu za letní provoz MŠ, kterou stanovila ředitelka školy výpočtem! Úplata se platí v plné výši (200,- Kč) i v případě, že Vaše dítě navštíví MŠ pouze jediný den v měsíci srpnu. V případě nahlášení dítěte k letnímu provozu jste povinni úhradu zaplatit a to do 15.6.
  • Úplatu za předškolní vzdělávání v době letního provozu neplatí děti 3. ročníku (nar. od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010), kteří mají vzdělávání po dobu jednoho školního roku (1. 9. – 31. 8.) zdarma.
  • Úplata se v případě nemoci či odhlášky nevrací, pouze při řádné omluvě Vám bude vráceno stravné!!!

002

 

Rubriky: Informace | Napsat komentář