VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Srdečně zveme maminky, tatínky, babičky i dědečky na vánoční vystoupení dětí, které se uskuteční dne 14.12.2017 od 15.30 hod.

Po vystoupení se ve třídách Motýlků, Sluníček, Krtečků a Koťátek uskuteční vánoční vyrábění.

Na shledání s Vámi se těší paní učitelky ze všech tříd.

 

Rubriky: Akce, Novinky | Napsat komentář

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 – průběžně aktualizujeme

Seznam akcí se může měnit v závislosti na třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd a proto doporučujeme sledovat pečlivě i nástěnky u tříd!!!

Kalendář akcí na 1. pololetí šk. roku 2017/2018

 

ZÁŘÍ

5.9.

16.00

Třídní schůzka tříd Sluníčka, Medvídci

6.9. 16.00

Třídní schůzka tříd Krtečci, Koťátka

7.9.

16.00

Třídní schůzka třídy Motýlci

25.9.

9.30, 10.30 Divadlo Domino – Pošťácká pohádka

29.9.

  Provoz omezen (přihlášené děti budou sloučeny ve třídě Motýlků)

 

 

ŘÍJEN

3.10.

  Plavání 1. lekce

10.10.

  Plavání 2.lekce

12.10.

9.30, 10.30 Ekologická pohádka – Kocour v botách

12.10.

15.30 – 17.30

Zahradní slavnost – Dýňohrátky

17.10.

  Plavání 3.lekce

24.10.

 

Plavání 4. lekce

25.10.

  Zelný trh – Země plná kamínků – výukový program (jen předškoláci)

26.-27.10.

  Provoz omezen (přihlášené děti budou sloučeny ve třídě Koťátek a Medvídků)

31.10.

 

Plavání 5. lekce

 

 

LISTOPAD

 

dle domluvy  Hovorové hodiny

7.11.

  Plavání 6. lekce

9.11.

  Focení dětí – stávající budova (Motýlci, Sluníčka, Krtečci)

10.11.

  Focení dětí – přístavba (Koťátka, Medvídci)
14.11.  

Plavání 7. lekce

16.11.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 1 (1.skupina)

20.11.

9.30, 10.30 Divadlo Špílberg – Kocourek Modroočko

21.11.

 

Plavání 8.lekce

23.11.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 1 (2.skupina)
24.11 9.30, 10.30

Návštěva knihovny v Tuřanech – třída Koťátka, Medvídci

27.11.

9.30, 10.30 Návštěva knihovny v Tuřanech – třída Sluníčka, Motýlci

28.11.

 

Plavání 9.lekce

30.11.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 2 (1.skupina)

 

PROSINEC

1.12.

9.30 Návštěva knihovny v Tuřanech – třída Krtečci

3.12.

16.00 Vystoupení u Vánočního stromu – předškoláci

5.12.

dopoledne

Mikulášská nadílka

7.12.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 2 (2.skupina)

12.12.

  Plavání 10.

14.12.

od 15.30 Vánoční besídka (všechny třídy) + Vánoční dílnička (třída 1 – 4.třída)
18.12.

9.30,10.30

 Divadlo Kejkle – Vánoční pohádka

19.12.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 3 (1.skupina)

20.12.

dopoledne

Vánoční nadílka

21.12.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 3 (2.skupina)

 

LEDEN

4.1.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 4 (1.skupina)
5.1. dopoledne

Oslava Tří králů

11.1.  

Dopravní hřiště Riviéra – O Koblížkovi (jen předškoláci) – stávající budova

11.1.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 4 (2.skupina)

16.1.

  Divadlo Radost

17.1.

 

Dopravní hřiště Riviéra – O Koblížkovi (jen předškoláci) – přístavba

17.1.

  Lyžování s Lemurem 1

18.1.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 5 (1.skupina)

19.1.

15.30 Odborné setkání pro rodiče s psychložkou s PPP (třída Koťátka)

24.1.

  Lyžování s Lemurem 2

25.1.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 5 (2.skupina)

31.1.

  Lyžování s Lemurem 3

 

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třidy.

Rubriky: Akce | Napsat komentář

KLUB RODIČŮ

Při naší mateřské škole funguje Klub rodičů a přátel školy.
Každá třída MŠ má v Klubu svého zástupce. Budete-li mít dotazy, náměty k činnosti Klubu, kontaktujte rodiče – zástupce, jeho jméno bude uveřejněno na nástěnce MŠ nebo paní učitelky na třídě.

Příspěvek do klubu rodičů se vybírá za každé dítě navštěvující MŠ ve výši         1000,- Kč za školní rok. Platba se hradí v hotovosti paní učitelkám na třídě oproti příjmovému dokladu (lze ji rozdělit na pololetí – 500,- Kč v září a 500,- Kč v lednu). Informace o čerpání peněz z Klubu jsou vyvěšeny na nástěnkách MŠ. 

Rubriky: Akce | Napsat komentář