PROJEKTY MŠ

Naše mateřská škola je zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244.

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

POZVÁNKA NA AKCI MATEŘSKÉ ŠKOLY – DÝŇOHRÁTKY 12.10.2017

Rubriky: Akce, Novinky | Napsat komentář

OPRAVA CHODNÍKŮ

V současné době probíhá výměna lamp veřejného osvětlení a rekonstrukce chodníků v okolí MŠ. 

Omlouváme se za ztížené podmínky při vstupu do budovy.

Žádáme rodiče, aby své děti nepouštěli samotné před budovu MŠ a předcházeli vzniku úrazu.

Děkujeme

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V MŠ

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční vždy od 16.00 hod. Seznámíte se s chodem třídy, pravidly, povinným předškolním vzděláváním…

Termíny schůzek v jednotlivých třídách:

Motýlci – 7.9.2017

Sluníčka – 5.9.2017

Krtečci –  6.9.2017

Koťátka – 6.9.2017

Medvídci – 5.9.2017

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

1.9.2017 – provoz MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu přihlášených dětí k docházce do MŠ dne 1.9.2017 a probíhajícím pracem před vstupem do staré budovy školky Vám sdělujeme, že páteční provoz bude probíhat pouze v přístavbě MŠ (nová budova), a to ve třídě Koťátek (přízemí budovy).

Děkujeme za pochopení
Těšíme se

kolektiv MŠ Šromova

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE KE STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

blíží se začátek nového školního roku. Žádáme Vás, abyste od 28.8. kontaktovali vedoucí školního stravování a zjistili si variabilní symbol Vašeho dítěte (u nových dětí, dříve přijatým VS zůstává). Dále Vás žádáme o nahlášení pozdějších nástupů, protože všechny děti jsou automaticky přihlášené ke stravování od 1.9.2017.

Odhlásit dítě můžete:

 • osobně – v době od 8.00-12.00 hod. v kanceláři vedoucí stravování paní Jany Lachové, DiS.
 • e-mailem: kuchyne@mschrlice.cz
 • telefonicky: 739382955 nebo sms zprávou

Cena za stravné na celý den:

 • 33,- Kč u dětí I. kategorie (2-6 let) – za měsíc 660,- Kč
 • 38,- Kč u dětí II. kategorie (7-10) – za měsíc 760,- Kč (odklady školní docházky)

                                          

Úplata za předškolní vzdělávání: 350,- Kč (neplatí děti, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání).

Platbu za úplatu a stravné zasílejte společně, jednou částkou, pod VS Vašeho dítěte na účet školy:  107-6458600267/0100

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které 31.8.2017 dovrší 5 let.

Rodiče mají povinnost dítě:

 • zapsat k předškolnímu vzdělávání
 • přivádět ráno dítě do MŠ  do 8.00 hod., povinnou dobu vzdělávání stanovila ředitelka školy na 8.00-12.00 hod., (děti mohou být v MŠ déle, ale 4 hodiny jsou dané zákonem)
 • v případě absence dítě řádně omluvit (písemně do omluvného listu)
 • povinné vzdělávání se nevztahuje na dny prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní).

Informační materiál z platformy č_ 1 – 24_ 1_ 2017

http://www.msmt.cz/file/40102/

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v úterý 20.6. 2017 v 16.00 v přístavbě ve třídě Koťátek (přízemí červené budovy).

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

Provoz mateřské školy v letních měsících bude od 1. 7. – 21. 7. 2017.

Od 24. 7. – 31. 8. 2017 bude provoz MŠ přerušen.

Od 21.8.-31.8. 2017 bude mít provoz ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, kam máte možnost podat si přihlášku k předškolnímu vzdělávání v době letního provozu.

 • Ředitelka školy stanovila měsíční úplatu za letní provoz ve výši 255,- Kč. Cena za oběd zůstává 33,- Kč (kategorie I – děti ve věku 3-6 let) a 38,- Kč (kategorie II. – děti 7 leté).
 • Platby za prázdninový provoz – úplata za předškolní vzdělávání a stravné, musí být uhrazeny před nástupem dítěte k prázdninovému provozu, nejpozději do 16. 6. 2017
 • Informujte se o výši přeplatku u vedoucí školního stravování paní Jany Lachové, DiS.
 • Dětem, kterým rodiče přeruší docházku do mateřské školy v letních měsících (červenec a srpen) a oznámí tuto skutečnost nejpozději do 6. 5. (vypsáním tabulek u tříd), ředitelka školy stanoví úplatu za předškolní vzdělávání v letních měsících (červenec a srpen) ve výši 0,- Kč.
 • Ostatní jsou povinni uhradit úplatu za letní provoz MŠ, kterou stanovila ředitelka školy výpočtem! Úplata se platí v plné výši (255,- Kč) i v případě, že Vaše dítě navštíví MŠ pouze jediný den v měsíci červenci. V případě nahlášení dítěte k letnímu provozu jste povinni úhradu zaplatit a to do 16. 6. 2017
 • Úplatu za předškolní vzdělávání v době letního provozu neplatí děti 3. ročníku (nar. od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011), kteří mají vzdělávání po dobu jednoho školního roku (1. 9. – 31. 8.) zdarma.
 • Úplata se v případě nemoci či odhlášky nevrací, pouze při řádné omluvě Vám bude vráceno stravné!!!

 

PŘIJETÍ DĚTÍ Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

 • Zákonný zástupce:
 • vyplní přihlášku k letnímu provozu (sekce dokumenty http://www.mschrlice.cz/?page_id=15)
 • požádá MŠ, kam dochází jeho dítě o kopii evidenčního listu dítěte a není-li zde potvrzení lékaře i o kopii přihlášky do MŠ.
 • Všechny dokumenty doručí ředitelce školy MŠ Šromova v termínu do 9. 6. 2017.
 • Do 16. 6. 2017 uhradí na účet školy úplatu za předškolní vzdělávání a stravné ve výši dnů docházky dítěte do MŠ.

 

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

NOVÁ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Oznamujeme rodičům, že od 1.5.2017 máme novou vedoucí školní jídelny – paní Janu Lachovou, DiS.

Telefon i e-mail zůstávají stejnésmiley.

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář