SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata (např. školní zralost s paní psycholožkou s PPP, vstup dítěte do ZŠ, ekologie, logopedie, setkání s pediatrem…)

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

 • První setkání se uskuteční v pátek 19.1.2018 v 15.30 hod. s paní psycholožkou Mgr. Annou Marií Jíčinskou z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, z pracoviště Lomená.

 • Druhé setkání se uskuteční ve čtvrtek 22.2.2018 s MUDr. Bohumilou Rothovou na téma Psychosomatika v rodině
Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení jsou vystavená a obdržíte je u paní učitelek ve Vaší třídě. 

Pokud již naši MŠ nenavštěvujete, kontaktujte paní ředitelku a domluvte si termín pro předání.

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

PŘÁNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚKUJE RODIČŮM A PŘÍZNIVCŮM ZA PODPORU V LETOŠNÍM ROCE.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, HODNĚ RADOSTI V DĚTSKÝCH OČÍCH A DĚTEM BOHATÉHO JEŽÍŠKA. DO NOVÉHO ROKU 2018 PŘEJEME VŠEM  HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Srdečně zveme maminky, tatínky, babičky i dědečky na vánoční vystoupení dětí, které se uskuteční dne 14.12.2017 od 15.30 hod.

Po vystoupení se ve třídách Motýlků, Sluníček, Krtečků a Koťátek uskuteční vánoční vyrábění.

Na shledání s Vámi se těší paní učitelky ze všech tříd.

 

Rubriky: Akce, Novinky | Napsat komentář

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE KE STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

blíží se začátek nového školního roku. Žádáme Vás, abyste od 28.8. kontaktovali vedoucí školního stravování a zjistili si variabilní symbol Vašeho dítěte (u nových dětí, dříve přijatým VS zůstává). Dále Vás žádáme o nahlášení pozdějších nástupů, protože všechny děti jsou automaticky přihlášené ke stravování od 1.9.2017.

Odhlásit dítě můžete:

 • osobně – v době od 8.00-12.00 hod. v kanceláři vedoucí stravování paní Jany Lachové, DiS.
 • e-mailem: kuchyne@mschrlice.cz
 • telefonicky: 739382955 nebo sms zprávou

Cena za stravné na celý den:

 • 33,- Kč u dětí I. kategorie (2-6 let) – za měsíc 660,- Kč
 • 38,- Kč u dětí II. kategorie (7-10) – za měsíc 760,- Kč (odklady školní docházky)

                                          

Úplata za předškolní vzdělávání: 350,- Kč (neplatí děti, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání).

Platbu za úplatu a stravné zasílejte společně, jednou částkou, pod VS Vašeho dítěte na účet školy:  107-6458600267/0100

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které 31.8.2017 dovrší 5 let.

Rodiče mají povinnost dítě:

 • zapsat k předškolnímu vzdělávání
 • přivádět ráno dítě do MŠ  do 8.00 hod., povinnou dobu vzdělávání stanovila ředitelka školy na 8.00-12.00 hod., (děti mohou být v MŠ déle, ale 4 hodiny jsou dané zákonem)
 • v případě absence dítě řádně omluvit (písemně do omluvného listu)
 • povinné vzdělávání se nevztahuje na dny prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní).

Informační materiál z platformy č_ 1 – 24_ 1_ 2017

http://www.msmt.cz/file/40102/

Rubriky: Informace, Novinky | Napsat komentář

Nahlášení obědů

Žádáme rodiče, aby v týdnu od 24. 8. do 31.8. navštívili mateřskou školu a nahlásili, kdy Vaše dítě nastoupí k docházce do MŠ.

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, oznamte vedoucí školní jídelny – paní Kellerové, datum nástupu jiným způsobem:

e-mailem – kuchyne@mschrlice.cz

telefonicky nebo sms zprávou – 739 382 955

Všechny děti budou automaticky přihlášené k 1.9. 2016. Nenastoupí-li Vaše dítě, je třeba ho omluvit, v opačném případě budete druhý den platit za oběd, který již nebude dotovaný 62,- Kč.

Vedoucí školní jídelny bude přítomna každý den od 8.00 -12.00 hodin.

Novým rodičům předá číslo účtu MŠ, přidělí variabilní symbol a sdělí jim, do které třídy bylo jejich dítě zařazené. Ostatním variabilní symbol zůstává.

Úplatu za předškolní vzdělávání 375,- Kč a stravné 660,- Kč, uhraďte až           v prvním zářijovém týdnu, nejpozději do 15.9. 2016.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail mssromova@seznam.cz nebo volejte   v době od 8 -16.00 hod. na telefon 739 382 958.

Rádi Vám odpovíme.

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Rubriky: Novinky | Napsat komentář