OPRAVA CHODNÍKŮ

V současné době probíhá výměna lamp veřejného osvětlení a rekonstrukce chodníků v okolí MŠ. 

Omlouváme se za ztížené podmínky při vstupu do budovy.

Žádáme rodiče, aby své děti nepouštěli samotné před budovu MŠ a předcházeli vzniku úrazu.

Děkujeme

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V MŠ

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční vždy od 16.00 hod. Seznámíte se s chodem třídy, pravidly, povinným předškolním vzděláváním…

Termíny schůzek v jednotlivých třídách:

Motýlci – 7.9.2017

Sluníčka – 5.9.2017

Krtečci –  6.9.2017

Koťátka – 6.9.2017

Medvídci – 5.9.2017

1.9.2017 – provoz MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu přihlášených dětí k docházce do MŠ dne 1.9.2017 a probíhajícím pracem před vstupem do staré budovy školky Vám sdělujeme, že páteční provoz bude probíhat pouze v přístavbě MŠ (nová budova), a to ve třídě Koťátek (přízemí budovy).

Děkujeme za pochopení
Těšíme se

kolektiv MŠ Šromova

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE KE STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

blíží se začátek nového školního roku. Žádáme Vás, abyste od 28.8. kontaktovali vedoucí školního stravování a zjistili si variabilní symbol Vašeho dítěte (u nových dětí, dříve přijatým VS zůstává). Dále Vás žádáme o nahlášení pozdějších nástupů, protože všechny děti jsou automaticky přihlášené ke stravování od 1.9.2017.

Odhlásit dítě můžete:

 • osobně – v době od 8.00-12.00 hod. v kanceláři vedoucí stravování paní Jany Lachové, DiS.
 • e-mailem: kuchyne@mschrlice.cz
 • telefonicky: 739382955 nebo sms zprávou

Cena za stravné na celý den:

 • 33,- Kč u dětí I. kategorie (2-6 let) – za měsíc 660,- Kč
 • 38,- Kč u dětí II. kategorie (7-10) – za měsíc 760,- Kč (odklady školní docházky)

                                          

Úplata za předškolní vzdělávání: 350,- Kč (neplatí děti, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání).

Platbu za úplatu a stravné zasílejte společně, jednou částkou, pod VS Vašeho dítěte na účet školy:  107-6458600267/0100

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které 31.8.2017 dovrší 5 let.

Rodiče mají povinnost dítě:

 • zapsat k předškolnímu vzdělávání
 • přivádět ráno dítě do MŠ  do 8.00 hod., povinnou dobu vzdělávání stanovila ředitelka školy na 8.00-12.00 hod., (děti mohou být v MŠ déle, ale 4 hodiny jsou dané zákonem)
 • v případě absence dítě řádně omluvit (písemně do omluvného listu)
 • povinné vzdělávání se nevztahuje na dny prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní).

Informační materiál z platformy č_ 1 – 24_ 1_ 2017

http://www.msmt.cz/file/40102/

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v úterý 20.6. 2017 v 16.00 v přístavbě ve třídě Koťátek (přízemí červené budovy).

OSLAVA DNE DĚTÍ V MŠ

Svátek dětí oslavíme polodenními výlety:

Motýlci –      Mariánské údolí, sraz dětí do 7.45 hod.

Sluníčka –   Výlet do Tuřan, sraz dětí do 7.30 hod.

Krtečci –      Biotop v Rebešovicích, sraz dětí do 7.30 hod.

Koťátka –    Zámecká zahrada v Sokolnicích, sraz dětí do 7.45 hod.

Medvídci –  Zábavný park Olympia, sraz dětí do 7.30 hod.

Žádáme rodiče o dodržení příchodu dětí do MŠwink Odchod tříd je vázán na spoje veřejné dopravy a není možné čekat na opozdilce!

Dětem s sebou dejte batoh na záda a do něj pláštěnku, pití, oplatek (ne čokoládový). Svačinu a ovoce děti dostanou z MŠ.

Děti oblečte dle předpovědi počasí, dejte jim pohodlnou obuv a pokrývku hlavy, u koho je nutné i náhradní oblečení.

V případě deště děti zůstávají v MŠ a budou mít náhradní programsmiley

 

CELODENNÍ VÝLET DO ZOO

Image result for obrázky zoo Jihlava                          Image result for obrázky zoo Jihlava

Dne 25.5.2017 jede celá naše MŠ do ZOO Jihlava. Výlet je to celodenní, děti budou v tento den odhlášené ze stravy v MŠ.

Odjíždíme v 8.00 hod autobusy od školky. Děti přiveďte nejpozději v 7.45 hod., měly by být po snídani.

S sebou:

 • batůžek na záda (zkontrolujte, zda popruhy dítěti sedí dobře na zádech a jsou v pořádku)
 • pláštěnku
 • náhradní oblečení u koho je nutné
 • jídlo a pití na celý den

Děti budou potřebovat svačinu, oběd a svačinu (maminky většinou udělají dětem tousty, řízky s chlebem a zeleninou, obložený rohlík, housku…, na svačinu oplatek, buchtu, sladký rohlík, ovoce – jak je Vaše dítě zvyklé. Peníze, bonbony a jiné sladkosti dětem nedávejte!

Děti vhodně oblečte – dle aktuální předpovědi počasí, dejte jim sportovní oblečení, pohodlnou obuv a pokrývku hlavy (kšiltovku, šátek…).

Návrat z výletu bude cca v 15.30 hod., provoz MŠ je do 16.30 hod.

Děkujeme a budeme se těšit.

 

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

Provoz mateřské školy v letních měsících bude od 1. 7. – 21. 7. 2017.

Od 24. 7. – 31. 8. 2017 bude provoz MŠ přerušen.

Od 21.8.-31.8. 2017 bude mít provoz ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, kam máte možnost podat si přihlášku k předškolnímu vzdělávání v době letního provozu.

 • Ředitelka školy stanovila měsíční úplatu za letní provoz ve výši 255,- Kč. Cena za oběd zůstává 33,- Kč (kategorie I – děti ve věku 3-6 let) a 38,- Kč (kategorie II. – děti 7 leté).
 • Platby za prázdninový provoz – úplata za předškolní vzdělávání a stravné, musí být uhrazeny před nástupem dítěte k prázdninovému provozu, nejpozději do 16. 6. 2017
 • Informujte se o výši přeplatku u vedoucí školního stravování paní Jany Lachové, DiS.
 • Dětem, kterým rodiče přeruší docházku do mateřské školy v letních měsících (červenec a srpen) a oznámí tuto skutečnost nejpozději do 6. 5. (vypsáním tabulek u tříd), ředitelka školy stanoví úplatu za předškolní vzdělávání v letních měsících (červenec a srpen) ve výši 0,- Kč.
 • Ostatní jsou povinni uhradit úplatu za letní provoz MŠ, kterou stanovila ředitelka školy výpočtem! Úplata se platí v plné výši (255,- Kč) i v případě, že Vaše dítě navštíví MŠ pouze jediný den v měsíci červenci. V případě nahlášení dítěte k letnímu provozu jste povinni úhradu zaplatit a to do 16. 6. 2017
 • Úplatu za předškolní vzdělávání v době letního provozu neplatí děti 3. ročníku (nar. od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011), kteří mají vzdělávání po dobu jednoho školního roku (1. 9. – 31. 8.) zdarma.
 • Úplata se v případě nemoci či odhlášky nevrací, pouze při řádné omluvě Vám bude vráceno stravné!!!

 

PŘIJETÍ DĚTÍ Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

 • Zákonný zástupce:
 • vyplní přihlášku k letnímu provozu (sekce dokumenty http://www.mschrlice.cz/?page_id=15)
 • požádá MŠ, kam dochází jeho dítě o kopii evidenčního listu dítěte a není-li zde potvrzení lékaře i o kopii přihlášky do MŠ.
 • Všechny dokumenty doručí ředitelce školy MŠ Šromova v termínu do 9. 6. 2017.
 • Do 16. 6. 2017 uhradí na účet školy úplatu za předškolní vzdělávání a stravné ve výši dnů docházky dítěte do MŠ.

 

NOVÁ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Oznamujeme rodičům, že od 1.5.2017 máme novou vedoucí školní jídelny – paní Janu Lachovou, DiS.

Telefon i e-mail zůstávají stejnésmiley.