INFORMATIVNÍ SCHŮZKA KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

pro rodiče přihlášených dětí bude

v pondělí 27.3. 2017 v 16.00 ve třídě Koťátek (přístavba).

Účast rodičů (pokud možno bez dětí) je důležitá, bude se zde rozdávat potřebná dokumentace.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PITNÝ REŽIM V MŠ

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že s odvoláním na informace ředitele Krajské hygienické stanice, který doporučuje do odvolání v Brně pít  pitnou vodu z vodovodního řádu  pouze po převaření, přijala mateřská škola patřičná opatření – vodu budou děti na třídách dostávat balenou, pro pobyt venku bude převařeno dostatečné množství vody.
Dle informací Krajské hygienické stanice se nejedná o žádný havarijní stav, jedná se pouze o preventivní opatření. Situaci budeme pečlivě monitorovat.

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky jednotlivých tříd MŠ, které se uskuteční:

Motýlci –    středa 7.9.2016 od 16.00 hod.

Sluníčka –  úterý 6.9.2016   od 16.00 hod.

Krtečci –    úterý 6.9.2016   od 16.00 hod.

Koťátka –   středa 7.9.2016 od 16.00 hod.

Medvídci –  úterý 6.9.2016   od 16.00 hod.

Bude-li to možné, přijďte bez dětí. Plánovaný čas schůzky cca 30 minut.

 

POZVÁNKA

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova z.s. ve spolupráci s MČ Brno – Chrlice pořádá:

ODPOLEDNE PRO DĚTI K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

KDY: 1. 9. 2016

KDE: areál tenisových kurtů Brno – Chrlice

Představí se divadlo Koráb s pohádkou "Princezna s dlouhým nosem" a "Sindibádova dobrodružství. Proběhne malá bublinová show, soutěže a hry.

PRO DĚTI BUDE PŘIPRAVEN SKÁKACÍ HRAD

001

 

 

Nahlášení obědů

Žádáme rodiče, aby v týdnu od 24. 8. do 31.8. navštívili mateřskou školu a nahlásili, kdy Vaše dítě nastoupí k docházce do MŠ.

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, oznamte vedoucí školní jídelny – paní Kellerové, datum nástupu jiným způsobem:

e-mailem – kuchyne@mschrlice.cz

telefonicky nebo sms zprávou – 739 382 955

Všechny děti budou automaticky přihlášené k 1.9. 2016. Nenastoupí-li Vaše dítě, je třeba ho omluvit, v opačném případě budete druhý den platit za oběd, který již nebude dotovaný 62,- Kč.

Vedoucí školní jídelny bude přítomna každý den od 8.00 -12.00 hodin.

Novým rodičům předá číslo účtu MŠ, přidělí variabilní symbol a sdělí jim, do které třídy bylo jejich dítě zařazené. Ostatním variabilní symbol zůstává.

Úplatu za předškolní vzdělávání 375,- Kč a stravné 660,- Kč, uhraďte až           v prvním zářijovém týdnu, nejpozději do 15.9. 2016.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail mssromova@seznam.cz nebo volejte   v době od 8 -16.00 hod. na telefon 739 382 958.

Rádi Vám odpovíme.

 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za podporu, kterou jste věnovali naší MŠ ve školním roce 2015/2016.

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena do 12.8.2016 (včetně) a budou probíhat opravy podlah ve vstupních halách ve stávající budově.

Budete-li potřebovat něco řešit v této době s vedením školy, použijte e-mail: mssromova@seznam.cz nebo telefonické spojení 739 382 958. Osobní kontakt je možný dne 27.7.2016 nebo od 8.8.2016 (telefonická domluva předem je vítána).

Přejeme Vám i dětem klidné a pohodové letní dny.

                                                                      Zaměstnanci MŠ Šromova