ŠKOLA V PŘÍRODĚ

STŘEDA:

Ráno bylo zamračené, ale nepršelo, proto jsme šli rychle do lesa. Děti procvičily pozornost při hře – Co do vody nepatří. Před oběděm jsme stihli ještě po týmech navlékat perly.

Odpoledne už bylo deštivé a tak jsem zůstali v penzionu. Děti se snažily zachránit pustý ostrov, vymýšlely, co se dá dělat s předměty, které si vylosovaly a malovaly obrázky.

Po večeři jsme připravovali šátky na karneval a svá tělíčka si protáhli při discotéce.

LES 3LES 2LES 1KORÁLKY 1KORÁLKY 2KORÁLKY 3KORÁLKY 4KORÁLKY 5OSTROV 1OSTROV 2ŠATKY

ÚTERÝ:

Ráno jsme se probudili do slunečného dne. Plni optimismu jsme začali vyrábět vlajky týmů a poté jsme šli do lesa stavět úkryty. Kapitánky prošly další zkouškou, když musely své posádky obléci do nepromokavých plášťů.

Odpoledne jsme vyrazili plnit úkoly zadané pirátem, abychom získali první část zlata. Jsme malí, ale šikovní, a tak se každému malému pirátovi podařilo získat svůj zlatý kamínek z pokladu, který si uložil do vyrobeného pytlíčku. VLAJKA MODRÁ KORMIDLAVLAJKA LOĎVLAJKA KOTVÍCIVLAJKA KOTVAKORMIDLA VLAJKADOMEK DADA DOMEK pETA V.DOMEK PETA MONČA DOMEKPETRA DOMEKPLÁŠTĚNKYzlato 1

PONDĚLÍ:

Dopoledne jsme přijeli do Ujčova na Vysočině, ubytovali se a pohráli si na hřišti u penzionu. Odpoledne jsme se rozdělili do týmů, hráli společnou hru s míčem a prošli se po louce podél potoka. Máme se tu dobře, vaří výborně a místo sněhové peřiny, tu máme krásné kvetoucí stromy a koberce trávy.

tým lodětým modrá kormidlatým červená kormidlatým velká kotvatým kotvícispolečná se skálou

Odpoledne s rodiči – PŘESUNUTO

Z důvodu nepřízně počasí  a vzhledem k blížící se škole v přírodě, se zítřejší akce s rodiči – ODEMYKÁNÍ LESA, která se měla konat na zahradě mateřské školy, přesouvá na nový termín. 

Setkání a tvoření proběhne dne 16.5.2017 ve stejný čas (15.30) a na stejném místě (zahrada MŠ).

Děkujeme za pochopení

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2017

001

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

kritéria k přijímání dětí do MŠ na šk. r. 2017-18 pdf

POZVÁNKA

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jana Broskvy a MŠ Šromova z.s. ve spolupráci s MČ Brno – Chrlice pořádá:

ODPOLEDNE PRO DĚTI K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

KDY: 1. 9. 2016

KDE: areál tenisových kurtů Brno – Chrlice

Představí se divadlo Koráb s pohádkou "Princezna s dlouhým nosem" a "Sindibádova dobrodružství. Proběhne malá bublinová show, soutěže a hry.

PRO DĚTI BUDE PŘIPRAVEN SKÁKACÍ HRAD

001

 

 

Nahlášení obědů

Žádáme rodiče, aby v týdnu od 24. 8. do 31.8. navštívili mateřskou školu a nahlásili, kdy Vaše dítě nastoupí k docházce do MŠ.

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, oznamte vedoucí školní jídelny – paní Kellerové, datum nástupu jiným způsobem:

e-mailem – kuchyne@mschrlice.cz

telefonicky nebo sms zprávou – 739 382 955

Všechny děti budou automaticky přihlášené k 1.9. 2016. Nenastoupí-li Vaše dítě, je třeba ho omluvit, v opačném případě budete druhý den platit za oběd, který již nebude dotovaný 62,- Kč.

Vedoucí školní jídelny bude přítomna každý den od 8.00 -12.00 hodin.

Novým rodičům předá číslo účtu MŠ, přidělí variabilní symbol a sdělí jim, do které třídy bylo jejich dítě zařazené. Ostatním variabilní symbol zůstává.

Úplatu za předškolní vzdělávání 375,- Kč a stravné 660,- Kč, uhraďte až           v prvním zářijovém týdnu, nejpozději do 15.9. 2016.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail mssromova@seznam.cz nebo volejte   v době od 8 -16.00 hod. na telefon 739 382 958.

Rádi Vám odpovíme.

 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za podporu, kterou jste věnovali naší MŠ ve školním roce 2015/2016.

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena do 12.8.2016 (včetně) a budou probíhat opravy podlah ve vstupních halách ve stávající budově.

Budete-li potřebovat něco řešit v této době s vedením školy, použijte e-mail: mssromova@seznam.cz nebo telefonické spojení 739 382 958. Osobní kontakt je možný dne 27.7.2016 nebo od 8.8.2016 (telefonická domluva předem je vítána).

Přejeme Vám i dětem klidné a pohodové letní dny.

                                                                      Zaměstnanci MŠ Šromova